క్యాన్సర్ పై పోరాటాన్ని వేగవంతం చేయడానికి మరియు అవగాహన పెంపొందించడానికి, ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం కొరకు మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించింది.

“నేను మరియు నేను చేస్తాను” అనే సందేశంతో క్యాన్సర్ పై పోరాటాన్ని వేగవంతం చేయడానికి మరియు అవగాహన పెంపొందించడానికి, ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించడం కొరకు మెడికవర్ క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహించింది.

“నేను మరియు నేను చేస్తాను” అనే సందేశంతో టీ-షర్టును స్పోర్టింగ్ చేస్తూ ర్యాలీలో 200 మంది  బైక్ రైడర్స్  పాల్గొన్నారు. ఈ   కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిధులుగా  శ్రీ. సుమంత్, ఫిల్మ్ యాక్టర్ పాల్గొని జెండా ఊపారు .ప్రతి కుటుంబం లో క్యాన్సర్ మహమ్మారితో ఒకరిని కోల్పోవడం బాధ కలుగుతుందని క్యాన్సర్ ను ముందస్తుగా గుర్తించి ట్రీట్ మెండ్ తీసుకోవడంతో ప్రాణాలను దక్కించుకోవచ్చన్నారు సుమంత్.

ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శ్రీనివాస్ జూలూరి డైరెక్టర్ -సర్జికల్ ఆంకాలజీ, మెడికవర్  క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్ 2018 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9.6 మిలియన్ల మరణాలకు ప్రధాన కారణం.  ఈ పరిస్థితి తరచుగా అజ్ఞానం మరియు అపోహ ల నుండి బయటకు వచ్చే భయాన్ని సృష్టిస్తుంది. జీవనశైలిని సవరించడం లేదా కీలక ప్రమాద కారకాలను పరిహరించడం ద్వారా 30% క్యాన్సర్ కేసులను నిరోధించవచ్చు.తర్వాత  డాక్టర్ వినోద్ చీఫ్ అఫ్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ, మెడికవర్  క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ మాట్లాడుతూ  క్యాన్సర్ యొక్క ప్రమాదాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సకాలంలో స్క్రీనింగ్ ద్వారా సంక్లిష్టతలను పరిహరించడం కొరకు మరింత అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంది. సకాలంలో స్క్రీనింగ్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు కూడా నిరోధించవచ్చు అన్నారు .ఏ సందర్భంగా  మహేష్ దెగ్లూకర్, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా యూత్ దూమపానం, మద్యాపానానికి దూరంగా ఉండాలని కోరారు. మంచి ఫుడ్ తీసుకుని క్యాన్సర్ ను తరిమేయాలని  పిలుపునిచ్చారు మరియు ఛీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ నీరజ్ లాల్ గారు ముఖ్య అతిథికి , పాల్గొన్నవారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. స్పోర్టింగ్ చేస్తూ ర్యాలీలో 200 మంది  బైక్ రైడర్స్  పాల్గొన్నారు.

ఈ   కార్యక్రమానికి గౌరవ అతిధులుగా  శ్రీ. సుమంత్, ఫిల్మ్ యాక్టర్ పాల్గొని జెండా ఊపారు .ప్రతి కుటుంబం లో క్యాన్సర్ మహమ్మారితో ఒకరిని కోల్పోవడం బాధ కలుగుతుందని క్యాన్సర్ ను ముందస్తుగా గుర్తించి ట్రీట్ మెండ్ తీసుకోవడంతో ప్రాణాలను దక్కించుకోవచ్చన్నారు సుమంత్. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శ్రీనివాస్ జూలూరి డైరెక్టర్ -సర్జికల్ ఆంకాలజీ, మెడికవర్  క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ మాట్లాడుతూ క్యాన్సర్ 2018 నాటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా 9.6 మిలియన్ల మరణాలకు ప్రధాన కారణం.  ఈ పరిస్థితి తరచుగా అజ్ఞానం మరియు అపోహ ల నుండి బయటకు వచ్చే భయాన్ని సృష్టిస్తుంది. జీవనశైలిని సవరించడం లేదా కీలక ప్రమాద కారకాలను పరిహరించడం ద్వారా 30% క్యాన్సర్ కేసులను నిరోధించవచ్చు.

తర్వాత  డాక్టర్ వినోద్ చీఫ్ అఫ్ రేడియేషన్ ఆంకాలజీ, మెడికవర్  క్యాన్సర్ ఇనిస్టిట్యూట్ మాట్లాడుతూ  క్యాన్సర్ యొక్క ప్రమాదాలను ప్రజలు అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు సకాలంలో స్క్రీనింగ్ ద్వారా సంక్లిష్టతలను పరిహరించడం కొరకు మరింత అవగాహన కల్పించాల్సి ఉంది. సకాలంలో స్క్రీనింగ్ చేయడం వల్ల క్యాన్సర్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు కూడా నిరోధించవచ్చు అన్నారు .ఏ సందర్భంగా  మహేష్ దెగ్లూకర్, ఛీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యంగా యూత్ దూమపానం, మద్యాపానానికి దూరంగా ఉండాలని కోరారు. మంచి ఫుడ్ తీసుకుని క్యాన్సర్ ను తరిమేయాలని  పిలుపునిచ్చారు మరియు ఛీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ నీరజ్ లాల్ గారు ముఖ్య అతిథికి , పాల్గొన్నవారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.